Borang Penyertaan Program Penghargaan Pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Kejiranan Hijau Tahun 2017

Nama Pihak Berkuasa Tempatan:

MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

Nama Datuk Bandar/Mayor/Presiden/Yang Dipertua:

YBHG DATO’ PUASA BIN MD TAIB

Kriteria PenilaianData PBT
1. Pelan Induk Laluan BasikalAda
2. Jarak Laluan Basikal :

a) Laluan khas untuk basikal sehingga Jun 2017
19,500 meter
b) Laluan berkongsi (shared) dengan pejalan kaki dengan kelebaran >2.44m sehingga Jun 20172,369 meter
3. Jaringan Laluan Basikal (connectivity) :

a) Laluan basikal bersambungan (connectivity) dengan Hub / stesen pengangkutan awam seperti MRT, LRT
Ada
Lokasi : Street Mall 3,200 meter
b) Laluan basikal bersambungan (connectivity) dengan kawasan rekreasiAda
Lokasi : Persiaran Semarak Api
2,300 meter
4. Elemen reka bentuk sejagat dan bandar selamat yang terdapat di laluan khas basikal:

a) Bilangan lampu di laluan basikal
Tiada
b) Bilangan signage laluan basikalAda
c) Penyediaan lampu isyarat lintasan penunggang basikalAda
d) Cermin keselamatanTiada
e) Bollard pemisah antara laluan basikal dan jalanrayaTiada
5. Bilangan lokasi kemudahan letak basikalDalam Cadangan
6. Bilangan petak meletak basikalDalam Cadangan
7. a) Bilangan program / kempen oleh PBT untuk menggalakkan penggunaan basikal dari Jun 2016 hingga Jun 2017Bil. Program / kempen : Fun Cycling Cyberjaya 2016
b) Bilangan program / kempen oleh pihak swasta / penduduk untuk menggalakkan penggunaan basikal dari Jun 2016 hingga Jun 2017Bil. Program / kempen :
Tiada
8. Tindakan Penambahbaikan:
(Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1)

a) Penambahan jarak laluan basikal
Sila Nyatakan : 15,100 meter

b) Pembaikan sistem (cth : kemudahan sewaan basikal, penyediaan tempat caj untuk basikal elektrik, galaan untuk penunggang basikal solar)
Sila nyatakan lokasi : …………..

c) Penyediaan tempat letak basikal berbumbung
Sila nyatakan lokasi : ……………………..

d) Penggunaan teknologi hijau (cth : basikal solar, kemudahan lampu solar di laluan basikal)
Sila nyatakan lokasi : ……………..
Ada
9. Terlibat untuk sesi “sharing knowledge” berkaitan inisiatif ini dengan PBT / Agensi lain

Sila nyatakan : ……………………………..
Tiada
10. Pernah menerima penghargaan berkaitan inisiatif yang dijalankan
(Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1)

a. Peringkat antarabangsa ( )
b. Peringkat kebangsaan ( )
c. Peringkat komuniti ( )

Sila nyatakan nama penghargaan
……………………………
Tiada
Gambar

1.
Pelan Induk Laluan Basikal Fasa 1 & 2
2. Laluan basikal sediada
3. Papan tanda laluan basikal sediada
4. Program Fun Cycling 2016 (Car Free Day, Cyberjaya) 17 Disember 2017

Kriteria PenilaianData PBT
1. Pelan Induk Laluan Pejalan KakiAda
2. Jarak Laluan Pejalan Kaki :

a) Mempunyai landskap dengan pokok-pokok teduhan
2369 meter
b) Mempunyai struktur bumbungTiada
c) Tanpa teduhan (Tanpa pokok dan tidak berbumbung)412 meter
3. Jarak laluan pejalan kaki yang mempunyai kelebaran :

a) Kurang 0.9 meter (3 kaki)
Tiada
b) 0.9 meter (3 kaki) hingga 1.5 meter (5 kaki)Tiada
c) Lebih 1.5 meter (5 kaki)Tiada
4. Elemen reka bentuk sejagat dan bandar selamat yang terdapat di laluan pejalan kaki:

a) Bilangan lampu di pejalan kaki
Bil. lampu per. km : –
b) Bilangan papan tanda laluan pejalan kakiAda
c) Tempat duduk di laluan pejalan kakiBil. tempat duduk per. Km
3 unit
d) Bilangan tong sampah di laluan pejalan kakiAda
e) Bilangan lampu isyarat lintasan pejalan kakiBil : 16 unit
f) Bilangan lampu isyarat lintasan pejalan kaki yang berbunyiBil : Tiada
g) Bilangan cermin keselamatan pejalan kakiBil : Tiada
h) Bilangan “dropped kerb”Bil : Tiada
i) Bilangan ‘zebra crossing’Bil : 12
j) Jarak ‘guiding blocks / tactile blocks’………………… meter
k) Papan tanda berinformasi kesihatanTiada
l) Laluan khas kerusi rodaTiada
5. a) Bilangan program / kempen oleh PBT untuk menggalakkan aktiviti sihat berjalan kaki dari Jun 2016 hingga Jun 2017Bil. Program / Kempen :
Karnival Komuniti Sepang 2016
b) Bilangan program / kempen oleh pihak swasta / penduduk untuk menggalakkan aktivtii sihat berjalan kaki dari Jun 2016 hingga Jun 2017Bil. Program / Kempen :
1 Program
6. Tindakan Penambahbaikan:
(Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1)

a)Penambahan jarak laluan pejalan kaki ( / )
Sila nyatakan : …………… meter

b) Pembaikan sistem (cth : bahan turapan yang berkualiti dan selamat, inter-connected dengan kawasan perumahan, pusat kejiranan, kawasan perniagaan dan kemudahan transit)
( / )
Sila nyatakan lokasi : ………………………

c) Penggunaan teknologi hijau (cth: kemudahan lampu solar di laluan pejalan kaki) ( )
Sila nyatakan lokasi : …………………….
Ada
7. Terlibat untuk sesi ‘sharing knowledge’ berkaitan inisiatif ini dengan PBT / Agensi lain
Sila nyatakan:
……………………………
Tiada
8. Pernah menerima penghargaan berkaitan inisiatif yang dijalankan
(Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1)

a. Peringkat antarabangsa ( )
b. Peringkat kebangsaan ( )
c. Peringkat komuniti ( )

Sila nyatakan nama penghargaan
………………………………..
Tiada

Kriteria PenilaianData PBT
1. Bilangan tapak kebun kejirananBil : 5
2. Jumlah keluasan tapak-tapak kebun kejiranan5 ekar
3. Penggunaan amalan hijau (SPAH, pengkomposan sisa, 3R) dalam aktiviti kebun kejirananAda
4. Pemberian penghargaan oleh PBT kepada pelaksana pembangunan kebun kejiranan dari Jun 2016 hingga Jun 2017Ada
5. Bilangan program / kempen / dialog / mesyuarat / bengkel untuk menggalakkan pembangunan kebun kejiranan dari Jun 2016 hingga Jun 2017Bil. kempen / dialog / mesyuarat / bengkel : Mesyuarat Dalaman
………………………………..
6. Mempunyai struktur organisasi / pengurusan dalam pelaksanaan aktiviti kebun kejirananAda
Bilangan Mesyuarat (Jun 2016 sehingga Jun 2017)
: 4
7. Tindakan Penambahbaikan:
Jaringan kerjasama dengan agensi lain.
(cth : pemberian anak benih atau Jab. Pertanian, Jab. Landskap dsb)
Sila nyatakan:
…………………………………
Ada
8. Terlibat untuk sesi ‘sharing knowledge’ berkaitan insiatif ini dengan PBT / Agensi lain
Sila nyatakan:
……………………………
Tiada
9. Pernah menerima penghargaan berkaitan inisiatif yang dijalankan
(Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1)

a. Peringkat antarabangsa ( )
b. Peringkat kebangsaan ( / )
c. Peringkat komuniti ( )

Sila nyatakan nama penghargaan:
Anugerah Pembangunan Mampan Kategori Kebun Kejiranan Sempena Hari Perancang Bandar Anjuran KPKT
Ada

Kriteria PenilaianData PBT
1. a) Mengenakan syarat pemasangan SPAH dalam kelulusan pelan bangunan

[seperti bangunan kerajaan, institusi, komersial dan industri]
Ada
b) Mengenakan syarat pemasangan SPAH dalam kelulusan pelan bangunan melebihi keperluan UKBS 1984Ada
2. Bilangan bangunan termasuk ‘retrofitting’ yang menggunakan SPAH dari Jun 2016-Jun 2017.
[seperti bangunan kerajaan, institusi, komersial dan industri]
Bil. Bangunan : 1 (Bangunan MPS)
3. Mempunyai kolam tadahan / tasik / parit (awam / swasta) yang digunakan untuk bekalan air bagi tujuan menyiram pokok / landskap dan kegunaan lain yang sesuaiAda (Kolam / Tasik)
4. Inisiatif PBT dalam memastikan kawalan kesihatan dan pembiakan nyamuk dilaksanakanAda
Kaedah kawalan :
………………………………………
5. Bilangan program / hebahan / kempen kesedaran mengenai SPAH yang dijalankan oleh PBT dari Jun 2016 hingga Jun 2017Bil. Program:
Tiada
6. Tindakan Penambahbaikan:
(Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1)

a) Pelaksanaan SPAH di bangunan individu (cth : di bangunan badan pertubuhan dsb)
( )
Sila nyatakan lokasi:
…………………………………

b) Pembaikan sistem (cth: menggunakan sistem tapisan berteknologi)
( )
Sila nyatakan : ……………………….

c) Mempunyai rekod penjimatan bil air kesan penggunaan SPAH
( )
Sila nyatakan : ……………………….
Tiada
7. Terlibat untuk sesi ‘sharing knowledge’ berkaitan insiatif ini dengan PBT / Agensi lain
Sila nyatakan : ………………………
Tiada
8. Pernah menerima penghargaan berkaitan insiatif yang dijalankan
(Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1)

a) Peringkat Antarabangsa ( )
b) Peringkat Kebangsaan ( )
c) Peringkat Komuniti ( )
Sila nyatakan nama penghargaan
…………………………….
Tiada

Kriteria PenilaianData PBT
1. Bilangan pusat pengkomposan sisa yang dibangunkan dan diuruskan oleh PBTBil. Pusat :
1
2. Jumlah sisa mentah yang diterima oleh pusat pengkomposan sisa yang diuruskan oleh PBT dari Jun 2016 hingga Jun 2017Berat : 5.83 (tan)
3. Jumlah hasil kompos yang dijana oleh pusat pengkomposan sisa yang diuruskan oleh PBT dari Jun 2016 hingga Jun 2017Berat : 5.83 (tan)
4. Bilangan pusat tapak pengkomposan sisa yang diuruskan oleh pihak swasta, persatuan penduduk, sekolah dan lain-lain.Bil. Pusat :
1 (Pusat Pengumpulan Minyak di Putra Perdana)
5. Bilangan program / kempen / dialog / mesyuarat / bengkel untuk menggalakkan pengkomposan sisa yang dijalankan dari Jun 2016 hingga Jun 2017Bil. Program:
6. Bilangan unit rumah yang menyertai program komposan sisa (home composting)Bil. Unit:
7. Inisiatif penggunaan kompos dalam sektor sampingan
Contoh : Perkebunan, Lanskap dan lain-lain
Ada
8. Tindakan Penambahbaikan:
(Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1)

a) Pembaikan sistem (Cth : pengurusan sisa berteraskan konsep 3R)
( )
Sila nyatakan : ……………………….
Sila nyatakan lokasi:
…………………………………

b. Inovasi (cth : penghasilan sabun hasil daripada minyak masak terpakai)
( / )
Sila nyatakan : …………………..
9. Terlibat untuk sesi ‘sharing knowledge’ berkaitan insiatif ini dengan PBT / Agensi lain
Sila nyatakan : ………………………
Ada
10. Pernah menerima penghargaan berkaitan inisiatif yang dijalankan
(Sila pilih. Boleh tanda lebih dari 1)

a. Peringkat antarabangsa ( / )
b. Peringkat kebangsaan ( )
c. Peringkat komuniti ( )

Sila nyatakan nama penghargaan:
………………………………..
Ada