Low Carbon City Tahun 2017

Pelancaran ‘MyOfficeMyFarm@Sepang’ (Kebun Komuniti Untuk Warga MPSepang) Di Bawah ‘Inisiatif ‘LOW CARBON CITY’ DAN ‘LOCAL AGENDA 21’ MAJLIS PERBANDARAN SEPANG