MPSepang

Selamat Datang Ke Laman Web LA21 & Pembangunan Mampan, Majlis Perbandaran Sepang

Laman Web Local Agenda 21, Majlis Perbandaran Sepang dibangunkan bertujuan untuk memberikan kefahaman yang jelas kepada masyarakat atau orang awam, sektor kerajaan dan sektor swasta. Logo Local Agenda 21 dengan jelas menunjukkan hubung kait atau teras LA21 berkaitan secara langsung dengan pembangunan ekonomi mampan, pembangunan alam sekitar mampan dan pembangunan sosial mampan.