UTAMA

LOCAL AGENDA 21 ?

Agenda Tempatan 21 ATAU Local Agenda 21 (LA21) ialah suatu program untuk masyarakat, sekstor swasta, dan sektor kerajaan bekerjasama untuk merancang dan menguruskan kawasan persekitaran ke arah pembangunan mampan dalam aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar.

Local Agenda 21 (LA21)  juga merupakan satu program untuk membentuk perkongsian antara Pihak Berkuasa Tempatan, masyarakat dan sektor swasta, seterusnya membentuk pelan tindakan dan pelaksanaannya berasaskan ‘bottom up planning’ yang mana penduduk tempatan akan menentukan pelan tindakan masing-masing bagi kawasan mereka.

Masyarakat tempatan melibatkan diri, mengenal pasti dan mengkaji isu-isu pembangunan mampan dan seterusnya membentuk Pelan Tindakan dan melaksanakan secara bersama. Contoh Program LA21 adalah sperti Dusun Komuniti, Kebun Kejiranan, Program Kitar Semula, Penanaman Pokok, Zon Bersih, Program Bandar Selamat dan sebagainya.

Misi Local Agenda 21 MPSepang adalah “Bersama-sama Ke Arah Pembangunan Mampan”

Diperingkat Majlis Perbandaran Sepang, Jawatankuasa Local Agenda 21 dibentuk bagi mempromosikan pembangunan mampan. Pembangunan mampan yang dimaksudkan ialah pembangunan yang memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa hadapan seperti keperluan terhadap udara, air dan sumber-sumber asas yang lain.

Local Agenda 21 (LA21) dicetuskan semasa persidangan Bangsa-bangsa Bersatu tentang Alam Sekitar dan pembangunan (UNICED) yang lebih dikenali sebagai Sidang Kemuncak Bumi (Earth Summit) yang diadakan di Rio De Janerio pada bulan Jun 1992. 178 buah negara termasuk Malaysia telah menghadiri persidangan ini dan mengguna pakai 27 prinsip yang telah digariskan di dalam LA21 tersebut.

Local Agenda 21 di peringkat KPKT juga telah dijadikan salah satu indikator dalam penarafan atau ‘Star Rating’ Pihak Berkuasa Tempatan. Justeru itu, struktur / jawatankuasa di peringkat PBT perlu diwujudkan dan dilaksanakan program-program dengan komuniti, sektor swasta dan agensi berkepentingan. Oleh itu, MPSepang telah menjadikan Local Agenda 21 ini salah satu Jawatankuasa Kecil di bawah Akta 171 (Akta Kerajaan Tempatan).

NAMA JAWATAN / JABATAN / AGENSI
Dato’ Abd Hamid bin HussainYang DiPertua,
Majlis Perbandaran Sepang
Tuan Zulnaidy bin ZulkifliSetiausaha / Timbalan Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Mohd Shafinye bin Mohd NasohaAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Gun Chee HuiAhli Majlis,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Rozeta binti Md YusufPengarah,
Jabatan Perancangan Bandar
Majlis Perbandaran Sepang
Tuan Hj. Ahmad Saifunazif bin Mat YatimPengarah,
Jabatan Kejuruteraan,
Majlis Perbandaran Sepang
YM Raja Zulhelmi bin Raja Salleh Pengarah,
Jabatan Perbendaharaan,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Mohd Fahmy bin TumutPengarah, Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Norrehan bin Amat KasmanKetua,
Unit Perkhidmatan Bandar,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Mohd Nor Amiruddin bin Abd KarimKetua,
Unit Perundangan,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Ruhaila binti Abdul RahmanPengarah,
Jabatan Landskap,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Sulaiman Bin Abi HashimPengarah,
Jabatan Kawalan Bangunan,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Zelda binti Mohd ZamriPengarah, Jabatan Pembangunan Masyarakat,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Kuzaini bin Hamidon,Pengarah, Jabatan Kesihatan dan Persekitaran,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Noor Halif bin Noor ZanPengarah,
Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Afra’ Fardillah binti ZaimustaparKetua, Unit Korporat Dan Perhubungan Awam,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Mohd.Azran bin MusaPengarah,
Jabatan Penguatkuasaan,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Mohd Shahril bin OmarKetua, Unit COB (Pesuruhjaya Bangunan),
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Rosziana binti BasinKetua,
Unit Teknologi Maklumat
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Nurhidayati binti DahlanKetua,
Unit Tender Dan Kontrak,
Majlis Perbandaran Sepang
Puan Asmahan binti AbdullahKetua, Unit OSC,
Majlis Perbandaran Sepang
Encik Hazrey TomyangKetua Penolong Setiausaha, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA),
Inspektor Haniza @
Tuan Sobri
Wakil Ketua Polis Daerah Sepang, Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang
Encik Mohd Rezal bin AwangWakil Pegawai Tanah/ Daerah Sepang, Pejabat Daerah/Tanah Sepang
Encik Ahmad Safie SallehWakil Ketua Pegawai Eksekutif, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)
Encik Mohd Iskandar YusufWakil Pengarah,
Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor
Encik Mohamad Fakhri bin MansorPengarah,
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Selangor
Ir. Abdul HanifJurutera Daerah Sepang,
Jabatan Kerja Raya Daerah Sepang
Jurutera Daerah Sepang,
Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Sepang
Pengarah,
Jabatan Imigresen Negeri Selangor
Puan Rosmila AdnanPenolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor,
Pegawai Kebajikan Masyarakat,
Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Sepang,
Encik Muniandy A/L Murugan @
Puan Sheela A/P Sureshkee
Pengarah,
Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional Daerah Sepang
Pengarah
Jabatan Belia & Sukan Daerah Sepang
Pengarah,
Pejabat Kesihatan Daerah Sepang
Pegawai Pendidikan Daerah,
Jabatan Pendidikan Daerah Sepang
Ketua Pegawai AADK Daerah,
Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Sepang
Pegawai Tadbir Agama,
Pejabat Agama Islam Daerah Sepang
Encik Steve Anthony LojuntinSustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA Malaysia)
Malaysian Green Technology Corporation @ Greentech Malaysia
Encik Mohd Adham Bin Haji MahmoodPenolong Pengarah,
Jabatan Perancangan Bandar, MPSepang (Urusetia)